Občanské právo

  • bytové právo (nájem bytu, výpověď z nájmu bytu)
  • náhrada škody
  • pracovní vztahy
  • právo nemovitostí
  • věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo aj.)
  • vymáhání pohledávek z občanskoprávních sporů 
  • závazkové právo (smlouvy kupní, darovací, o dílo, nájemní, o půjčce, příkazní, atd.)

 

© 2011 Mgr. Vladimír Náprstek - advokát Beroun | Havai - tvorba webových stránek