Trestní právo

  • obhajoba obviněného v trestním řízení
  • zastupování poškozeného při uplatnění náhrady škody (adhezní řízení)

 

© 2011 Mgr. Vladimír Náprstek - advokát Beroun | Havai - tvorba webových stránek