Vymáhání pohledávek

  • komplexní řešení při vymáhání pohledávek
  • zastupování v exekučním řízení před soudy či správními orgány 
  • zastupování při jednání s věřiteli

 

© 2011 Mgr. Vladimír Náprstek - advokát Beroun | Havai - tvorba webových stránek