Zastupování

  • obhajoba v trestním řízení
  • zápis, změna, výmaz v obchodním rejstříku
  • zastupování před soudy - občanskoprávní, obchodněprávní spory, rodinné právo
  • zastupování ve správním řízení - přestupky, stavební řízení

 

© 2011 Mgr. Vladimír Náprstek - advokát Beroun | Havai - tvorba webových stránek