CENÍK advokát Beroun

Všeobecně se odměna za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a nákladech advokátů za poskytování právních služeb.

Vzhledem k individuálním potřebám klienta lze dohodnout smluvní odměnu, která může být určena hodinově, úkonově či paušálně. V praxi se nejčastěji osvědčuje používání hodinové sazby odměn, která je stanovena v závislosti na obtížnosti a rozsahu poskytovaných právních služeb.

 

© 2011 Mgr. Vladimír Náprstek - advokát Beroun | Havai - tvorba webových stránek