Ceník

Udělejte si představu o ceně našich služeb

Hodinová odměna

Primárně nabízíme sjednání odměny v hodinové sazbě. Na první schůzce Vám bude sdělen předpokládaný časový rozsah a výše hodinové sazby. Před poskytnutím služby budete informováni o výši odměny. Hodinová sazba je závislá na oblasti poskytovaných právních služeb. Odměna se pohybuje od 1.500,- Kč (exekuční, správní, opatrovnické právo), od 1.800,- Kč (občanské, rodinné právo), od 2.500,- Kč (právo nemovitostí, obchodních společností) + DPH za hodinu.

Úkonová odměna

Tato odměna je sjednána za zpracování konkrétního úkonu právní služby. Typicky tak bývá sjednána odměna například za přípravy či revize smluv apod. Např. nesporný rozvod manželství včetně přípravy veškeré dokumentace od 15.000,00 Kč bez DPH, Likvidace právnických osob od 18.000,00 Kč bez DPH. Vždy víte předem, jaká částka Vám bude účtována.

Podílová odměna

Tato je méně častá. Výše této odměny je nejčastěji odvozena od určité majetkové hodnoty, která je předmětem soudního sporu.

Mimosmluvní odměna

Není-li odměna ujednána smluvně, řídí se její výše právním předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., tzv. advokátní tarif. Tato odměna bývá nejčastěji sjednávána v trestních věcech a v občanskoprávních sporech v občanském soudním řízení. Podle této vyhlášky přiznávají soudy náhradu nákladů řízení v případě úspěchu v občanskoprávních sporech.

Mgr. Vladimír Náprstek, Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun, Telefon: +420 776 780 076
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!