Právní služby

na co se zaměřujeme

Právní služby

Občanské právo

 • veškeré typy občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, darovací, o dílo, aj.)
 • bezdůvodné obohacení a náhrada škody
 • právo nemovitostí (kupní smlouvy, návrhy na vklad do katastru nemovitostí, úschovy peněz, darování aj.)
 • nabytí a převod vlastnického práva
 • vymáhání pohledávek
 • věcná práva (spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo aj.)
 • pracovněprávní vztahy

Rodinné právo

 • rozvody
 • vyživovací povinnost
 • úprava styku a péče o nezletilé
 • určení otcovství
 • osvojení
 • vypořádání společného jmění manželů (SJM) – dohody o vypořádání SJM

Společenství vlastníků jednotek

 • příprava a revize zakladatelských právních jednání (stanov)
 • právní pomoc členům statutárních orgánů
 • vymáhání pohledávek (sepis a podání žalob, zastupování u soudů, přihlášky do insolvenčního řízení)
 • změny zápisů v rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • návrhy na vklad do veřejných rejstříků a veřejných seznamů

Obchodní právo

 • právo obchodních společností a družstev (zápisy do obchodního rejstříku, zakládání, změny)
 • likvidace společností
 • směnečné právo
 • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů
 • veškeré typy obchodněprávních smluv (smlouvy kupní, o prodeji podniku, o koupi najaté věci, o skladování, o dílo aj.)

Insolvenční právo

 • pomoc při řešení úpadku
 • insolvenční návrhy
 • návrhy na povolení oddlužení (osobního bankrotu)
 • přihláška pohledávky do insolvence
 • zastupování v incidenčních sporech

Správní právo

 • přestupky
 • právní služby obcím a neziskovým organizacím
 • zastupování v řízení před správním orgánem (např. stavebním úřadem)
 • zastupování v oblasti správního soudnictví

Trestní právo

 • trestní oznámení
 • obhajoba obviněného v trestním řízení
 • zastupování poškozeného při uplatnění náhrady škody (adhézní řízení)

Mgr. Vladimír Náprstek, Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun, Telefon: +420 776 780 076
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!