Obchodní právo

  • insolvenční právo
  • právo obchodních společností a družstev (zápisy do obchodního rejstříku, zakládání, změny, likvidace společnosti)
  • směnečné právo
  • vymáhání pohledávek z obchodně právních vztahů
  • závazkové právo (smlouvy kupní, o prodeji podniku, o koupi najaté věci, o skladování, o dílo, o tichém společenství, atd.)

 

© 2011 Mgr. Vladimír Náprstek - advokát Beroun | Havai - tvorba webových stránek